Steven Knieriem
organist

Biografie

Steven Knieriem (2001) is geboren en getogen in Goes. Op negenjarige leeftijd begon hij zijn orgelstudie aan de Zeeuwse Muziekschool. Hier ontving hij orgellessen van Jos Vogel en zijn docent voor piano was Rien Balkenende. 

Na het achtereenvolgens behalen van vier muziekschooldiploma’s (A t/m D) studeert Steven sinds september 2020 aan het Codarts conservatorium in Rotterdam. Hier studeert hij hoofdvak orgel bij Ben van Oosten. Tevens ontvangt hij basso continuolessen van Bas de Vroome en improvisatielessen van Hayo Boerema.

Hij werd prijswinnaar van verschillende orgelconcoursen. Zo won hij in juni 2017 de tweede prijs in de finale van het eerste Nationale Ambitus Orgelconcours in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem. In oktober 2018 won hij de tweede prijs op het concours 'Orgues à Douai' in de Collégiale Saint Pierre van Douai (Frankrijk) en in september van het jaar 2019 won hij de tweede prijs in de finale van het tweede Nationale Ambitus Orgelconcours in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam.

Steven wordt regelmatig gevraagd voor het geven van soloconcerten en concerten in samenwerking met anderen. Zijn uitvoeringen brachten hem op bekende locaties met beroemde orgels in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Zijn orgelrepertoire bevat alle stijlperioden. Hij is werkzaam als begeleider van het Gemengd koor VZOS te 's-Gravenpolder vanaf 2019. Ook schrijft Steven als beginnend componist werken voor orgel.

Momenteel is Steven Knieriem één van de organisten van het Flentrop-orgel in de Sionkerk te Goes. Deze functie heeft hij sinds 2017.

Biography

Dutch organist Steven Knieriem is only 18 years old, but has already gained a place in the young generation of organists in the Netherlands. He was born in 2001 in the province of Zeeland (Netherlands). At the age of 9 he started with organ lessons at a regional music school in his hometown. Currently, he is studying organ at Codarts conservatory in Rotterdam with Ben van Oosten.

A prize winner of several competitions, he was rewarded with the second prize at the first national Ambitus Organ Competition in the Grote of St. Bavokerk in Haarlem (The Netherlands) in 2017, the second prize at the 2018 international organ competition 'Orgues à Douai' in the Collégiale Saint Pierre de Douai (France) and the second prize at the 2019 national Ambitus Organ Competition in the Laurenskerk in Rotterdam (The Netherlands).

Steven is regularly invited to give solo recitals and concerts in collaboration with others, both at home and abroad. He has given performances in important organ series, so he has come to well-known places with famous organs in The Netherlands, France, Germany and Italy. His organ repertoire includes all style periods. As a starting composer, Steven has written works for organ.

Steven Knieriem currently serves as one of the organists of the Flentrop organ in the Sion Church in Goes. At this place he has been playing during the services since 2017.

Biographie

Le jeune organiste néerlandais Steven KNIERIEM, est né en 2001. Il a commencé à recevoir des cours d'orgue à l'école de musique provinciale dès l'âge de 9 ans. À cette école, il a reçu des cours d'orgue et de piano. Aujourd'hui, il étudie l'orgue au conservatoire Codarts de Rotterdam (NL) dans le classe d'orgue de Ben van Oosten.

Il a remporté des prix lors de plusieurs compétitions. En juin 2017, par exemple, il a remporté le deuxième prix lors de la finale du premier Concours national d'orgue Ambitus à l'église St. Bavo d'Haarlem. En octobre 2018, il a remporté le deuxième prix du concours « Orgues à Douai » à la Collégiale Saint Pierre de Douai. En septembre de l'année 2019, il a remporté le deuxième prix lors de la finale du deuxième Concours National d'Orgue Ambitus dans la St.Laurenskerk à Rotterdam.

Steven est régulièrement invité à donner des concerts solo et des concerts en collaboration avec d'autres. Il a joué des concerts aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Italie. Son répertoire d'orgue contient toutes les périodes de style. Steven travaille également comme organiste de chœur et en tant que compositeur débutant, il écrit des œuvres pour l'orgue.

Steven Knieriem est actuellement l'un des organistes titulaires de l'orgue Flentrop au Sionkerk à Goes. Il a cette fonction depuis 2017.

Biografie

Steven Knieriem (2001) wurde in Goes geboren und ist dort aufgewachsen. Im Alter von 9 Jahren begann er sein Orgelstudium an einer regionalen Musikschule. Seit September 2020 studiert Steven am Konservatorium in Rotterdam mit Ben van Oosten.

Er wurde Preisträger mehrerer Orgelwettbewerbe. Im Juni 2017 gewann er den zweiten Preis im Finale des ersten Nationalen Ambitus-Orgelwettbewerbs in der Grote von St. Bavokerk in Haarlem. Im Oktober 2018 gewann er den zweiten Preis beim Wettbewerb 'Orgues à Douai' in der Collégiale Saint Pierre von Douai (Frankreich). Im September 2019 gewann er den zweiten Preis im Finale des zweiten Nationalen Ambitus-Orgelwettbewerbs in der Grote von St. Laurenskerk in Rotterdam.

Steven wird regelmäßig gebeten, Solokonzerte und Konzerte in Zusammenarbeit mit anderen zu geben. Seine Auftritte führten ihn an bekannte Orte mit berühmten Orgeln in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Italien. Sein Orgelrepertoire enthält alle Stilperioden. Steven arbeitet auch als Begleiter für Chöre. Als Startkomponist schreibt Steven auch Werke für Orgel.

Steven Knieriem ist derzeit einer der Organisten der Flentrop-Orgel in der Sionkerk in Goes. Hier spielt er während der Gottesdienste ab 2017.